Pääsiäisen lahja

Muistan hyvin sen huhtikuisen päivän kun saarnasin Narokissa, Keniassa, ja yhtäkkiä palaset loksahtelivat paikalleen. Kai sitä voi kutsua ilmestykseksi.  Noin 20 henkilöä oli kokoontunut lounaskokoukseen, ja olin valinnut itselleni pääsiäisen tapahtumia käsittelevän tekstin. Saarnatessani jotain tapahtui, ja huomasin kuinka yhtäkkiä hahmotin asiat aivan eri tavalla kuin ennen. Ne muodostivat kokonaisuuden. Pelastussanoma, pääsiäinen, helluntai… Sieluni piirtyi sanat Se on täytetty.

Pääsiäistä vietettiin alun perin sen muistoksi, kuinka Mooses johti Israelin lapset vapauteen orjuudesta. Vitsausten iskiessä Egyptiin tuli israelilaisten uhrata karitsa, ja sivellä ovenpielet verellä jotta kuolemanenkeli kulkisi heidän talojensa ohi.  ”Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata” (2. Moos 12:12)

On ratkaisevaa huomata, että Israelin lapset pelastuivat vain veren vuoksi. Veri oli merkki siitä, että kuolema oli jo vieraillut talossa. Ei kuolemaa sinne, missä kuolema oli jo kohdattu. Veri ratkaisi. Kansa pelastui orjuudesta vapauteen veren kautta. Vapauttamisen tavoitteena ei kuitenkaan ollut se, että he pääsisivät luvattuun maahan vain nauttimaan isoista rypäleistä ja maan muusta runsaudesta. Kun Mooses saa käskynannon, kuuluu siihen käsky johdattaa kansa ulos orjuudesta palvomaan Jumalaa (2. Moos 3:1-22). Tarkoituksena oli siis että kansa saisi taas kohdata Jumalan erämaassa (huom – jo erämaassa, ei vasta luvatussa maassa!). Uudistetun yhteyden löytäminen kansan ja Jumalan välillä oli keskeistä.

Ei niin, etteikö tämä jo olisi tarpeeksi ihmeellistä, mutta tarina ei pääty tähän. Pelastusta Egyptistä seurasi helluntai. Kului siis 50 päivää paosta, kun kansa Siinain juurella kohtaa Jumalan kirkkauden, vuoren vapistessa ja liekehtiessä. Tätä juutalaiset muistelevat sadonkorjuun juhlassa, joka myös tunnetaan helluntaina (englanniksi pentecost, ”viideskymmenes päivä”). Pääsiäisen siemenen sato näkyy helluntaina. Kansa kohtasi Jumalan, ja tämän kohtaamisen kulminaatiokohtana annetaan kymmenen käskyn laki. Huomaa kuitenkin tämä: helluntai oli seurasta pääsisäisestä. Pääsiäistä voi viettää ilman helluntaita, mutta helluntaita ei voi viettää ilman pääsiäistä.

Jumalan totuudet muodostavat jatkumon. Vain veren kautta löytyy pelastus. Jumalan antaman laki sisälsi monia tarkkoja ohjeita ja määräyksiä myös Jumalan palvomiseen. Se, mitä Jumalan antama laki määräsi papin tekemään suurena sovituspäivänä, on se, mitä Jeesus teki puolestamme. Kun ylipappi kerran vuodessa asteli kaikkein pyhimpään, oli se ihmisten rakentama pyhäkkö. Silti Jumalan läsnäolo oli niin voimakas, että ylipapin jalkaan sidottiin köysi, jotta hänet voisi vetää kaikkein pyhimmästä ulos mikäli hän oli epäonnistunut pyhityksessään, ja kuolisi Jumalan kirkkauden laskeutuessa (eihän kukaan muukaan olisi sinne arvollinen asetelemaan ruumista hakemaan).  Hänen tehtävänään oli viedä veri kaikkein pyhimpään sovitusta varten. Tämä esikuvallinen uhrimeno, joka on jatkumoa karitsan veren vuodattamiselle Egyptissä, saa täyttymyksensä pääsiäisenä, täydellisessä Uhrikaritsassa, Jeesuksessa.  Hän on ensimmäinen ja viimeinen, ja jättää taivaallisen asuinsijansa pukeutuakseen lihaan, tullakseen yhdeksi meistä. Hän, joka ei synnistä tiennyt, tuli synniksi, jotta me voisimme tulla Jumalan vanhurskaudeksi. Aivan kuin erämaassa käärmeiden purema kansa pelastui vain katsomalla vaskikäärmeeseen (4. Moos. 21), saa synnin purema kansa pelastuksen katsomalla ristille, jossa Pelastaja tuli synniksi. Käärme on  pahuuden ja valheen symboli Raamatun alkulehdiltä asti, mutta Mooseksen ja Israelin kansan kohdalla pelastus tuli nostamalla juuri vaskikäärme ylös. Niin myös Jeesus, kun Hänet nostettiin ristille, kantoi kaiken pahuuden itsessään. Hänen uhrinsa kautta avautuu mahdollisuus ennalleenasettumiseen Jumalan ja ihmisen suhteessa, niin että käärmeen vaikutus Aatamin sukuun mitätöidään. Ihminen saa taas kulkea Jumalan kanssa puutarhassa. Kaiken täytyi kuitenkin tapahtua kirjoitusten mukaan: papin täytyi uhrata karitsa. Jumalalle osoitettu uhri täytyi uhrata papin kautta. Ja niin käy Jeesuksen kohdalla. Saatamme ajatella, että roomalaiset sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen aivan kuten ne kaksi muutakin Golgatan risteillä kuolemalla saanutta. Näin ei kuitenkaan ole. Jeesus vietiin ensin Kaifaan, ylipapin luo – sidottuna tietenkin, aivan kuten uhrikaritsa Vanhassa Testamentissa. Kaifas, ylipappi Aaronin suvun mukaan, tuomitsee Jeesuksen syylliseksi. Hänet viedään edelleen Pilatuksen eteen, joka kuitenkin pesee kätensä koko hommasta. ”Viaton olen minä tämä miehen vereen. Katsokaa itse eteenne.” (Matt 27:24) Näin Jeesuksen ristiinnaulitseminen ei ole vain teloitus, poliittinen tai maallisen oikeuden päätös, kuten kahden muun miehen kohdalla tuli olemaan Jeesuksen rinnalla. Ei, Jeesuksen kohdalla kyse oli ylipapin liikkeellepanemasta toimituksesta. Uhrista. 

Täydellinen uhri oli ristillä sinun ja minun puolestamme. Hän tuli synniksi – kaikeksi siksi, mitä sisimmässämme pelkäämme. Kaikeksi siksi, mikä uhkaa meidän suhdettamme Jumalaan, ja mikä ilman sovitusta erottaisi meidät Jumalasta. Puutarhassa alkanut tarina saapuu kulminaatiokohtaansa kun Jeesuksen huulilta kuuluu sanat ”Se on täytetty”. Siinä hetkessä työ todella oli täytetty! Aaronilaisen suvun mukainen ylipappi uhrasi täydellisen uhrikaritsan, joka vei oman verensä kaikkein pyhimpään – mutta ei ihmisen rakentamaan pyhäkköön, sehän oli vain kuva siitä, mikä oli taivaassa! Jeesus vei oman verensä taivaalliselle armoistuimelle, ja niin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Veri oli vuodatettu, ja meille avattiin tie Jumalan läsnäoloon. Ulos Egyptistä, vankeudesta ja orjuudesta palvomaan elävää Jumalaa. 

Pääsiäinen oli monen asian täyttymys, mutta silti myös pääsiäinen on siemen, jonka satoa korjataan helluntaina. Aivan kuten juutalaisten kohdalla. Meni näet 50 päivää, ja alkuseurakunta oli koolla rukoilemassa.  Apostolien tekojen toisen luvun alku kuuluu ”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat” (Apt 2:1-2). Juutalaisten kohdalla pääsiäisen täyttymys oli lain antaminen kansalle. Kristus täytti lain, ja Hänen pääsiäisuhrinsa täyttymys on helluntai – Pyhän Hengen vuodatus. 

Israelin lapset pelastuivat veren kautta – me pelastumme vain veren kautta.
Israelin kansa pelastui vankeudesta jotta he voisivat kohdata Jumalan – meidät pelastetaan veren kautta jotta voimme kohdata Jumalan.
Tarkemmat lain määräykset velvoittivat ylipappia kerran vuodessa astumaan kaikkein pyhimpään uhriveren kanssa -  Jeesus asteli kaikkein pyhimpään oman verensä kanssa.
Pääsiäistä seurasi 50 päivän kuluttua helluntai – Israelin kansa sai vastaanottaa kymmenen käskyn lain.
Pääsiäisenä Jeesus täytti lain viimeisenkin pilkun – 50 päivää myöhemmin helluntaina alkuseurakunta sai vastaanottaa Pyhän Hengen, läheisen suhteen Jumalaan.


Tästä tulikin pidempi selostus kuin olin ajatellut. Palatakseni alkuun, Kenian Narokiin, muistan hyvin sen päivän kun kaikki tämä yllä kuvailemani yhtäkkiä näyttäytyi uudessa valossa. Jeesuksen sanat ”Se on täytetty” muodosti yhtäkkiä historiallisen kulminaatiokohdan, johon kaikki aiempi oli tähdännyt. Ymmärsin että siitä hetkestä alkoi uusi aika, joka sai vauhtia Pyhän Hengen vuodatuksessa 50 päivää myöhemmin.  Tuona päivänä Narokissa pääsiäinen sai aivan uuden merkityksen sisimmässäni, ja vain sen hetken muisteleminen herättää valtavan kaipuun sisimmässäni. Jeesus koki mitä on olla Jumalan hylkäämä, jotta me saisimme kokea armon. Hän osti meidät vapaaksi elämämme Egyptistä, jotta saisimme kohdata Jumalan. Hän vapautti meidät orjuudesta lapseuteen. Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, joilla on pääsy kaikkein pyhimpään. Hän oli täydellinen uhri, täytti lain jotta saisimme vastaanottaa armon. Kaikki tämä siksi, että Jumala haluaa meihin yhteyden. Hän haluaa meidät läheisyyteensä. 

Paljon on elämässäni tapahtunut tuon kuvailemani tärkeän päivän jälkeen Narokissa. Mikään tapahtunut ei kuitenkaan ole muuttanut pääsiäisen sanomaa. Mikään sinunkaan elämässäsi tapahtunut ei voi sitä muuttaa. Ei mennyt, ei tuleva. Se on täytetty. Nuo sanat pysyvät. Ristillä Jeesuksella oli jano, ja uskallan väittää ettei Hän janonnut vain tavallista vettä. Hän janosi Jumalan läheisyyteen, mutta Hän janosi myös sinua ja minua. Tänään Hän ei enää ole ristillä, vaan Hän on noussut. Hän asuu kirkkaudessa, Isän kanssa, jonne myös me eräänä päivänä Häneen luottaen saamme siirtyä. Tässä ajassa Hän kutsuu meitä seuraajikseen, helluntain tapahtumien mukaisesti. Hän kutsuu meitä läheisyyteensä. Eläessämme poikkeuksellisia aikoja, on helppo taipua ajatukseen että Jumala kurittaa meitä vitsauksilla synnin vuoksi. Minulle se on vieras ajatus. Jumala on jo rankaissut maailmaa, ja sen rangaistuksen kantoi Jeesus. Nyt tapahtuvat asiat maailmassa ovat aivan jotain muuta -  vain osa jatkumoa, seuraava askel sillä polulla jolla koko maailma on, matkalla kohti vääjäämätöntä. Nämäkin vaikeat ajat voivat kuitenkin palvella jotakin hyvää, kuten pysäyttää meidät näiden sanojen äärelle.

Se on täytetty.

Uuden elämän ja toivon täyttämää pääsiäistä sinulle. 


Kommentit

 1. Kiitos Patrick, upea saarna, hieno kiteytys! Siunattua Pääsiäistä sinulle, päivä kerrallaan Jeesuksen seurassa.

  VastaaPoista
 2. Jumala, joka on vapaa kaikesta väkivallasta, ei ole koskaan kaivannut sen enempää eläin- kuin ihmisuhrejakaan. Me sen sijaan olemme (maan tultua täyteen väkivaltaa). VT uhreineen oli vain tulevan hyvän varjo. Varjo on valon puutteen synnyttämä kaksiulotteinen läikkä, joka "kuvaa" kolmiulotteista kohdettaan paitsi yhden ulottuvuuden hävittäen myös 99 kertaa sadasta kohdettaan venyttäen tai typistäen. Tämän enempään VT ei Kristusta ennakoivana kirjoitusten kokoelmana uhrijärjestelmineen pysty. VT:ssä ei ole asioiden OLEMUSTA.
  Se, että Jumala salli pääsiäisviikonlopun tapahtumien edetä niin kuin ne etenivät ylipapin päätöksineen, on silkkaa neroutta: "Koska teihin on väkivaltaisuutenne myötä iskostunut vuosisatainen syntipukkijärjestelmä, joka aikoinaan annettiin teille omantuntonne puhdistamiseksi, ei suinkaan minun lepyttämisekseni - koska minä en lepytystä kaipaa - saakoon oma Poikani tulla vihoviimeiseksi Syntipukiksi tuossa järjestelmässä lakkauttamaan tuon järjestelmän kerta kaikkiaan ja avaamaan teidän silmänne näkemään minut ehdottoman ja väkivallattoman rakkauden valossa."

  Helluntailaistenkin suosima penal substitution -oppi, jossa Kristus lepyttää Jumalan vihan, on kuulemma syntynyt vasta toisella vuosituhannella (saattoi olla Anselm Canterburyläisen keksintöä, en ole aivan varma). C. Baxter Kruger kritisoi oppia kammottavaksi siksi, että se tekee Jumalasta jakomielitautisen. Jumala on yhtäältä sulaa rakkautta mutta toisaalta "vanhurskas ja pyhä", eikä Hän voi sietää syntiä, sillä se loukkaa verisesti Hänen vanhurskasta ja pyhää kunniaansa. Jumalan pyhä ja vanhurskas puolisko vaatii siksi väkivaltaista sovitusuhria, ja Jumalan rakkaudellinen puolisko sitten järjestää tämän sovitusuhrin. Tämän opin mukaan Jumala - lepyttäessään itsensä Poikansa antamalla Sijaisuhrilla - sovittaa itsensä maailman kanssa. Eli käy aivan toisin kuin Paavali esittää; Paavalin mukaanhan Jumala sovittaa maailman itsensä kanssa.
  Jumala ei ole minkäänlaisen sovituksen tarpeessa, vaan Jumalasta vieraantunut maailma on. Jumala toisin sanoen tuli Kristuksessa MEIKSI - itsestään täydellisesti vieraantuneen ihmiskunnan jäseneksi ja otti meidät, hänestä täydellisesti vieraantuneet ja syntiset ihmiset - koko ihmiskunnan - mukaansa ristille, ja kuoli meidän Edustajanamme (eikä suinkaan sijaisenamme) tästä vieraantuneisuudesta ja syntisyydestä kerta kaikkiaan pois ja loi meidät haudassa ja ylösnousemuksessa Itsessään uudeksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuo penal substitution -oppi menettelisi siinä tapauksessa, jos Jumala todellakin olisi räjäyttänyt jakomielitautinsa Kristuksen kuollessa taivaan tuuliin jättäen jäljelle ainoastaan rakkaudellisen puolen itsestään (eli jos jakomielitautinen Jumala onnistui parantamaan itsensä jakomielitaudistaan uhra(utt)amalla oman Poikansa). Mutta kun ei: vaikka mantran lailla hoetaan, että Jumala valutti kaiken vihansa Kristuksen päälle, niin jotenkin vain tämä jakomielitautinen kaksipäinen janus onnistuu pysyttämään itsessään ehtymättömän vihan kääntymättömiä kohtaan. Eli itseterapia oman Pojan uhrin avulla jäi sittenkin pahasti puolitiehen. Helvetin lieskat odottavat niitä miljardeja ihmissieluja, jotka "eivät ota vastaan Kristuksen valmistamaa pelastusta" (millä kiepautuksella jumalan mielipuolisuus, joka ei korjaantunutkaan ristillä, saadaan pimitettyä).

   Paavali kirjoittaa: "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 20
   Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa."
   Pyynnön ("antakaa sovittaa") tapaluokka on kreikan kielessä imperatiivi, aikamuoto aoristi ja pääluokka passiivi.
   Parempi suomennos kuuluu: "Suostukaa siihen, että teidät on jo sovitettu Jumalan kanssa" tai: "Hyväksykää se, että teidät on jo sovitettu Jumalan kanssa."

   Paavalin rohkaisua voisi verrata vaikkapa siihen, että minä olen mennyt lainaamaaan joltakulta valtavan summan rahaa kykenemättä maksamaan sitä takaisin, minkä seurauksena lymyilen peloissani karttaen velkojaani. Päivänä muutamana luokseni tulee kuitenkin "velkojani" lähettämä viestintuoja, joka toteaa minulle: "Hän on antanut sinulle velkasi ajat sitten. Hyväksy se, että velkasi on jo kuitattu." Silkkaa avosydämisyyttään ja anteliaisuuttaan, rikkauttaan ja hyväntahtoisuuttaan velkoja itse nollasi mielessään ja kirjanpidossaan velkani häntä kohtaan.
   (Vertausta voitaneen venyttää siten, että hän ja hänen poikansa sopivat yksissä tuumin - MINUN omatuntoni rauhoittamiseksi - menettelyn, jossa hän poikansa maksoi velan puolestani ja lähettivät viestintuojan näyttämään minulle allekirjoitetun paperin velan kuittaantumisesta.)
   Tilanne olisi melkoisen perverssi, jos en epäuskoni ja/tai lyhytnäköisen, jääräpäisen ylpeyteni ja/tai silkan ymmärtämättömyyteni vuoksi suostuisi uskomaan velkaa kuitatuksi, ja sen takia VELKA ASTUISI UUDESTAAN VOIMAAN. Näin kuitenkin pääsiäisen sanomaa opetetaan laajalti kristikunnassa.

   Poista
  2. Jumala on rakkaus ja myos oikeudenmukainen. Sun vuodatus kertoo taas kylvosi laadusta. Pettymys ja siita seurannut katkeruus tulee selvasti ilmi.

   Poista
  3. Sinä olet januskasvoisen jumalasi uskollinen ja pelokas seuraaja. Ymmärrän sinua kyllä. Sinulla ei ole vaihtoehtoja.

   Poista
  4. Viime kädesssä sinä, Amroy, sanot oikeastaan: "Jumala on rakkaus ja myös ei-rakkaus." Eli: "Jumala on yhtäältä rakkaus ja toisaalta ei ole." Ymmärrän senkin, että sinun pakko kiistää, että näin olisi.
   Yleensä kaltaisesi uskovat esittävät seuuraavanlaisen korjaus- eli väistöliikkeen: "Jumala on KOKONAAN rakkaus ja KOKONAAN vanhurskas." Tämä sekasotku perustellaan sitten "Jumalan suuruudella, joka käy yli ymmärryksemme".
   Korjausliige on loogisuudessaan yhtä uskottava kuin olisi väite, että vaikka normaalikokoinen sekarotuinen koira ei voi olla KOKONAAN saksanseisoja ja KOKONAAN lassie (vaan vain puoliksi kumpaakin), niin jos koiraa LAAJENNETAAN riittävästi, vaikkapa 70-tonniseksi jättiläiseksi (jonka suuruus käy yli ymmäryksemme) , niin silloin siihen mahtuu molemmat rodut KOKONAISUUDESSAAN.
   Ihmeellisellä tavalla pelkoon perustuva uskonollisuus kykenee kaventamaan ihmisen ajattelun pieneksi ristiriitoja viliseväksi piirileikiksi.

   Poista
  5. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  6. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  7. Graceland, katkeruutesi kertoo kylvosi laadusta . Olet peloillesi uskollisena lukenut liian monia universalisti oppi isien sepustuksia ja sun naurettavat koira esimerkit on niista hedelmaa.

   Poista
  8. Ymmärrän kyllä Amroy että sun on pakko tulkita asia noin. Sinulla ei ole vaihtoehtoja. Helvettiin joutumisen pelko pakottaa sinut ajattelemaan noin. Minä olin samanlainen kuin sinä, kunnes löysin sen vapauden, josta Johannes kirjoittaa: "Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon." Helvettiuskovaisten jumalan skitsofreeninen rakkaus ei kykene pelkoa poistamaan. Ja pelokas ihminen ei kykene ajattelemaaan rehellisesti.

   Poista
  9. Nahtavasti olet pettynyt raamatulliseen kristillisyyteen ja tuohduksissasi olet yrittanyt turvautua universalistien keksimaan, kaikki pelastuu lopussa , oppiin. Se on taysin ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kanssa, mita tapahtuu kuoleman jalkeen. Kun universalismi ei voi laittaa sita kaannosvirheiden piikkiin , sita on polttava tarve selitella pois, koska se ei sovi narratiiviin. Ja ne koiratarinat kandii jattaa omaan arvoonsa.

   Poista
  10. Amroy kuule. Minä olen perehtynyt Raamattuun, sen eri käännöksiin, Jeesuksen vertauksiin ja niiden alkukielisiin merkityksiin huolellisesti, kun taas sinä et ole. Sinä vain toistelet tyhjiä hokemia, joissa ei ole mitään sisältöä eikä järkeä.
   Toistan: Helvettiuskovaisten jumalan skitsofreeninen rakkaus ei kykene pelkoa poistamaan. Oppi, joka ei tuo julki täydellistä rakkautta, joka poistaa KAIKEN pelon, ei ole mitään evankeliumia. Sinun oppisi edustaa juuri tuollaista EPÄevankeliumia. Ei tämä asia sillä muuksi muuutu, että sinä määrittelet minun motiivejani. Annat itsestäsi vain epätoivoisen ja vähän törpön vaikutelman. Ja kuten jo totesin: pelokas ihminen ei kykene ajattelemaan rehellisesti. Siksi sinä turvaudut noihin tyhjiin hokemiisi. Minä ymmärrän sinua,. Olin aikoinaaan samanlainen kuin sinä.

   Poista
  11. Oletko Amroy koskaan ajatellut asiaa tältä kantilta: jos "helvettioppi" on totuus, silloin kumpikaan meistä ei ole turvassa (jos kerran pelastuneen on mahdollista ajautua pelastuksen ulkopuolelle). Mutta jos oppi Kristuksen aikaansaaman lunastuksen kaikenkattavuudesta on totuus, silloin me molemmat - sinä ja minä - olemme turvassa.

   Poista
  12. Jos sa olisit perehtynyt raamattuun huolellisesti ,ilman pelkoa, sa et olisi langennut oppiin , joka on ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kanssa, joita sina kuvailet tyhjiksi hokemiksi ilman jarkea. Demoninen universalismi on tuottanut sinussa hedelmaa jota hyvasta kylvosta ei olisi seurannut.

   Poista
  13. Sinun on pakko sanoa noin, koska olet helvettipelkoisen oppisi vanki ja luet Raamattua tästä opistasi käsin. Minä ymmärrän sinua täysin, olen itse ollut aikoinani samassa veneessä. Nykytilanteessani minun ei tarvitse demonisoida ketään, ei edes- helvettiuskovaisia.

   Poista
  14. Ja kun minä Amroy kutsun SINUN hokemiasi tyhjiksi ja vailla järkeä oleviksi, minä en kutsu Jeesuksen opetuksia tyhjiksi hokemiksi. Sinun hokemasi eivät ole Jeesuksen opetuksia eivätkä Jeesuksen opetukset ole sinun hokemiasi; nämä ovat kaksi eri asiaa.

   Poista
  15. Sina juuri yritat peloissasi epatoivoisesti tehda tyhjaksi Jeesuksen sanat ,mita tapahtuu kuoleman jalkeen. Universalismi oppi on sen sinussa saanut aikaan ja siita on seurannut sun polttava tarve turvautua selittelyihin ja saivarteluun ja harhaoppisi tyhjiin hokemiin. Hiljaisuutesi uskoa Jeesuksen sanat niinkuin ne on kirjoitettu, on korvia huumaava .

   Poista
  16. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  17. Taisi osua taas arkaan kohtaan, kun noin pillastuit ja tuohduksissasi turvauduit sinulle rakkaisiin sikajuttuihin . .Jalleen kerran paljastit millaista hedelmaa universalismi sinussa tuottaa. Ala arvoiset heittosi kertoo mita harhaoppi saa aikaan. Koska sa et usko Jeesuksen sanoja mita tahtuu kuoleman jalkeen, sulla on polttava tarve piilotella
   onttojen selitysten ja hokemien takana .

   Poista
  18. Graceland, hyva etta tajusit itsekkin etta kommenttisi oli ala arvoinen ja poistit sen.
   Ehka opit tasta jotain . Hyvaa jatkoa.

   Poista
 3. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 4. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 5. Täytyy tunnustaa että joitakin viestejä on tänne tullut jätettyä, jotka ei minusta ole sävyisiä, niissä on ollut kiukkua jne. Se ei ole oikein. Vaikka periaatteessa olen ollutkin hyvällä asialla puheissani, että pidämme kiinni totuudesta ja olemme rehellisiä syntisyydestämme emmekä selittele sitä pois ja sille e,ttä tunnustamme sen, niin nyt kuitenkin joudun tunnustaa kyllä sen, että itse olen ollut joissain kommenteissa liian kova, vaikka pyrkimykseni olikin se että toisit rehellisesti esille entisille kuulijoillesi ne asiat joissa moni koki sinun toimineen väärin. Tavallaan myöntyminen, että kyllä varoittajatkin oikeaakin puhuivat. Mutta nytpä tässä onkin käynyt niin, että kun omaa kirjoitteluaan muistelee, joutuukin tehdä nyt parannusta ja pyytää anteeksi, koska puheeni ei ollut aina sellaista kuin raamattu meitä kehottaa puhumaan.

  Me jokainen seistään Jumalan edessä vain omine synteinemme joten rakkaus ja sävyisyys ei saa unohtua. Pelastumisemme on armosta, joten ei kellään ole varaa keulia. Pyydänkin siis anteeksi jos olen ollut rakkaudeton tai on puuttunut sävyisyyttä. En jaksa kaikkia kommenttejani muistaa vuosien varrelta. Mutta Herra meitä jokaista armahtakoon, ollaan rehellisiä Herran edessä, kaikille meillä on parannettavaa monissa asioissa. Ja uskon että Herra minuakin vielä puhuttelee monista asioista näin lopun aikoina lähellä Jeesuksen tulemusta että olisin valmis Hänen tullessaan. Ja jopa Herran kuritus on armoa ja rakkautta. Koin että tämä piti tulla sanomaan. Koen tehneeni väärin siinä, koska en ole ollut sävyisä.

  Sanonkin Patric sinulle, niinkuin itsellenikin, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää se saa armon ja sitä me jokainen tarvitsemme, samoin minä. Armoa nimittäin.

  Sanonkin tähän lopuksi, että Jumala sinua siunatkoon ja auttakoon kaikessa sisäisessä painissa jota läpi käyt.

  Ja tämä ei ollut synnin puolustuspuhe vaan oman syntini tunnustuspuhe.

  On Herran armoa että saamme kasvaa uskovina vähän viisaammiksi tällä matkalla. Toivottavasti hengen hedelmiä kertyisi minunkin koriin tällä loppu matkalla.


  Kaikkea hyvää ja siunausta!

  VastaaPoista
 6. Koko kansa kyllä lähti Egyptistä pois veren ja veden kautta. Mutta tottelemattomuuden tähden perille heistä pääsi vain kaksi, Joosua ja Kaaleb. Tämä on vakava varoitus meille kaikille. Samalla tavoin mekin jäämme matkalle emmekä saavuta luvattua Taivaanmaata jos jäämme syntielämään vailla parannusta. Tahdon siis kehottaa kaikkia blogin lukijoita:
  Älkää antako eksyttää itseänne. Eivät haureelliset peri Taivasten valtakuntaa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo, noyrtyminen ja parannus on se avain. Tuhlaajapojan sikakaukalo elamaa ei isa alkanut siunaamaan. Kun poika jatti sen elamantyylin, isa otti vastaan.

   Poista
 7. E. Stanley Jones kirjoittaa kirjassaan "Kärsivien Kristus" seuraavasti:

  "En tahdo heittää syntejäni Jeesuksen kannettavaksi", sanoi muuan ruotsalainen nainen, joka oli kääntynyt buddhalaisuuteen, "on alentavaa pyytää toista ottamaan meidän syntimme".
  "Niin kyllä", vastasin, "mutta vaikka te ette halua heittää syntejänne Jeesuksen kannettavaksi ja pyytää Häntä niitä kantamaan, ette te voi estää Hän ottamasta niitä, tahdoittepa tai ette. Koska Hän on rakkaus, on Hän velvollinen ottamaan ne teidän kysymättänne."

  Kun Jeesus Kristus kuoli ristillä tarjoten Jumalalle vapaaehtoisen synti- ja polttouhrin, Hän Ihmisen Poikana edusti KOKO ihmiskuntaa, ei pelkästään "uskovia" tai "valittuja". Tämä on fakta, jota kukaan ei voi kiistää.
  Kysymys kuuluukin: pitääkö Jumala tätä oman Poikansa uhria niin halpana ja vähäpätöisenä, ettei katso sen poistaneen KAIKKIEN ihmisten syntejä?

  Kaikkien pelastumista vastustetaan toisinaan argumentilla: "Ei Jumala väkisin ketään pelasta." Ja kuitenkin Jumala salli Aadamin lankeemuksen tulla kaikkien osaksi. Eikö Hän sitten salli oman Poikansa, viimeisen Aadamin, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tulla kaikkien osaksi? Mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeestä näistä kahdesta, Aadamista ja Kristuksesta?

  Paavalin mukaan ihmiset ovat pois poikenneina Jumalasta täysin vieraantuneita, heikkoja, syntisiä ja Jumalan vihollisia. Jumala itse on määrännyt kaikki ihmiset tällaiseen tottelemattomuuteen. Eli Jumalan OMASTA TAHDOSTA ihmiskunta on pelastukseen ja Jumalan nähden mielipuolisuuden ja ymmärtämättömyyden vallassa. Siksi ajatus siitä, ettei "Jumala väkisin ketään pelasta" on yhtä mielekäs kuin ajatus siitä, ettei palomiehen tule tulipalon sattuessa pelastaa ketään sellaista mielenhäiriöön joutunutta, joka ei halua tulla pelastetuksi.

  Olen aika varma, että joku valuttaa tämänkin tekstin alapuolelle sianoksennuksensa, mutta valuttakoon. Ymmärrän, että se tapahtuu ymmärtämättömyydestä. Mutta sisällöltään se on sianoksennusta yhtä kaikki - hyvää tarkoittavaa sianoksennusta.

  VastaaPoista
 8. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tämä on sovituksen sana. Kun Jumala loi maailman, maailma tuli luoduksi. Ei puoliksi tai kolmasosaltaan, vaan kokonaan. Kun Jumala sovitti maailman itsensä kanssa, teki Hän senkin täydellisesti: ei puoliksi tai kolmasosaltaan, vaan täydellisesti. Tämä on ristin sanoma.
  Maailma ei sovittanut itseään Jumalan kanssa, vaan Jumala oli Kristuksessa ja sovitti koko maailman itsensä kanssa. Tämä on peruuttamaton tosiasia, koska Jumalan teot ovat aina täydelliset ja horjumattomat. Tätä on evankeliumi. Tämä on kaiken a ja o, kaiken lähtökohta ja lopputulema.
  Jumalan voisi mieltää vaikka täydelliseksi suutariksi, joka näkee mieluisan kenkäparin, jotka eivät sovi hänen jalkoihinsa, mutta joka silkalla taituruudellaan tekee kengistä itselleen sopivat.
  Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tämä on peruuttamaton sovituksen sana. Tämä on ristin sanoma.
  Paavali julisti: "Hyväksykää se, että teidät on jo sovitettu!"
  Mitä on tässä valossa sitten ristin vihollisuus? Sitä, että julistaa: "Jumala tosin sovittI maailman itsensä kanssa, MUTTA - -"
  Jumala sovitti Kristuksessa maailman itsensä kanssa kysymättä siihen lupaa maailmalta. Ristin viholliset väittävät, että tämä sovitus on kuitenkin jokaisen (sovitetun!) ihmisyksilön "otettava vastaan", ennen kuin se astuu kyseisen yksilön kohdalla voimaan. Tämä on yhtä mieletöntä kuin väite, että kun Reiska päättää antaa minulle tonnin vipin anteeksi ("sovittaen" siten minut minun puolestani itsensä kanssa), minun on otettava tuo Reiskan tekemä päätös "vastaan", jotta se voisi astua voimaan. Yhtä vähän kuin minulla on sananvaltaa Reiskan tekemään päätökseen hänen omia rahojaan koskien, yhtä vähän on ainoallakaan yksilöihmisellä sananvaltaa Jumalan päätökseen sovittaa KOKO MAAILMA Kristuksessa itsensä kanssa. Jeesus sanoi vetävänsä KAIKKI tykönsä, kun hänet korotetaan. Ja Kristuksessa, Ihmisen Pojassa, Jumala tuomitsi ihmisten synnin.
  Ristin viholliset tekevät Jumalasta hengellisen ameeban; heidän mukaansa Jumala sovittaessaan maailman itsensä kanssa ei todellisuudessa sovittanutkaan maailmaa itsensä kanssa, vaan ainoastaan asetti Kristuksessa tapahtuneen sovituksen TARJOLLE. Vaikka siis Paavali kirjoittaa täysin yksiselitteisesti, että Jumala SOVITTI maailman itsensä kanssa eikä suinkaan asettanut sovitusta vain "tarjolle".
  Paavalin mukaan ristin vihollisten loppu on "kadotus" - kadoksissa olo. Jos ihminen ei suostu hyväksymään sitä, että Jumala sovitti jo KOKO maailman - ketään ihmistä erittelemättä - itsensä kanssa, hän on Paavalin mukaan ymmärrykseltään kaiken aikaa täysin pihalla - yhtä kadoksissa kuin kadoksissa oleva lammas tai kadoksissa oleva hopearaha. Tällainen ihminen uskoo tulleensa sovitetuksi siksi, että "otti sovituksen vastaan". Tämä on yhtä typerää kuin minun olisi ajatella: "Sain Reiskalta sen tonnin pystyn anteeksi siksi, että OTIN SEN VASTAAN. Jollen olisi OTTANUT SITÄ VASTAAN, en olisi saanutkaan velkaani anteeksi." Jos kuvitellaan, että Reiska on suoraselkäinen periaatteen mies, joka ei kunniaansa jaa, miltäköhän hänestä tuntuisi, jos hän saisi kuulla minun selostaneen yhteisille tutuillemme, että sain tonnin velan anteeksi SIKSI, KUN OTIN SEN VASTAAN, MUUSSA TAPAUKSESSA VELKA OLISI JÄÄNYT VOIMAAN. Juuri näin röyhkeästi ja julkeasti ristin viholliset hengellisessä ja moraalisessa ymmärtämättömyydessään rististä ajattelevat; he kuvittelevat kykenevänsä saattamaan Jumalan sovitustyön Kristuksessa voimaan omalla kohdallaan "vastaanottamalla" sen; muussa tapauksessa sovitus ei päde. He ovat kuin mies, joka toteaa aurinkoisella säällä: "Auringonvalo pätee kohdallani ainoastaan siinä tapauksessa, että OTAN SEN VASTAAN."

  VastaaPoista
 9. Graceland, vainoharhaisuudessasi taas turvauduit peloissasi sulle niin rakkaisiin sikajuttuihin.
  Saalittavaa minkalaista hedelmaa universalismi sinussa tuottaa. Paljastaa kylvon laadun.
  Pitkat sepustuksesi saivarteluineen kertoo pettyneesta ja katkerasta mielesta jota sitten ruokit harhaopilla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Lisättäköön, Amroy, etten väitä sinun kuuluvan sorkkaeläinten lahkoon enkä ylipäätään määrittele sinun persoonaasi (toisin kuin sinä ääliömäisesti teet jauhaessasi nilkkimäistä paskaa minun "pettyneestä ja katkerasta mielestäni"). Meissä kummassakaan ei ole mitään säälittävää. Se, että sinä käytät sellaista ilmausta, osoittaa ainoastaan sinun jumala- ja ihmiskuvasi sadistisuuden, idioottimaisuuden ja kaksinaamaisuuden. Ja korostan: en edellisellä(kään) virkkeellä määrittele sinua - sinua itseäsi - vaan ainoastaan kuvailen sinun maailmankuvasi iljettävyyttä ja alhaisuutta. Sinä olet eri asia kuin maailmankuvasi ja sinun maailmankuvasi on eri asia kuin sinä; sinä itse et muutu Amroysta joksikuksi muuksi, vaikka vaihtaisit maailmankuvaasi. Sinun iljettävä maailmankuvasi ei tee SINUSTA ITSESTÄSI iljettävää; ainoastaan sinun SANOISTASI JA AJATUKSISTASI. Sinun sanasi ja ajatuksesi ja asenteesi eivät kuitenkaan määrittele sinua, vaan Kristus, joka sinussa on ja jonka oma sinä olet.
   Minä itse en ole muuttunut yhtään miksikään luovuttuani helluntailaisten psykopaattijumalasta ja omaksumalla jumalakuvakseni Jeesuksen Kristuksen Isän, jonka kunniaksi kerran jokainen ihminen on omaksi pelastuksekseen ilomielin tunnustava, että Jeesus Kristus on Herra. Koska uskon tähän Jumalaan - rakkaudelliseen Kaikkivaltiaaseen, joka on kerran saattava kaikki sisälle Kristuksen tuntemukseen - silloin en VOI enää uskoa helluntailaisten ja muiden helvettiuskoisten jumalaan; se on looginen mahdottomuus. Tämä "uusi" uskoni ei ole tehnyt minusta tippaakaan parempaa ihmistä - korkeintaan piirun verran rehellisemmän ja karkeapuheisemman kuin aiemmin. Koska aiemmin en helvetin pelosta uskaltanut tunnustaa edes itselleni, mitä helluntailaisten jumalasta syvällä sisikunnassani ajattelin (että hän on patologinen, kostonhimoinen psykopaattisadisti eikä suinkaan "pyhä" tai "rakastava"), enhän minä silloin kyennyt olemaan edes elämäni tärkeimässä asiassa itselleni rehellinen. Nyt mielestäni kykenen. Miksi? Siksi, että minulla ei ole mitään pelättävää. Mutta persoonaani ei ole vaihtunut yhtään miksikään.
   Kun puhun sianoksennuksesta, tarkoitan sillä sinun viestiesi sisältöä, en suinkaan sinua itseäsi, koska sinä et mielestäni OLE noiden viestien sisältö. Enhän minäkään OLE yhtä kuin universalistinen uskoni, vaan minä olen minä, ihminen, joka uskoo siihen, että Kristuksen aikaansaama lunastus läpäisee koko universumin ja on kerran toteutuva kaikkien ihmisten suun tunnustuuksena.
   Sinä olet "keskustelukumppanina" tavattoman rasittava siksi, että sinä latelet minun persoonaaani kuvaavia sikamaisuuksia täysin häpeilemättä tuntematta minua lainkaan. Ja koskaan siinä et pyydä mitään anteeksi. Et koskaan.
   Juttu on nimittäin silla lailla, että minä kyllä pystyisin sanomaan kaiken sanomani sinulle ja kaiken maailman kolseille naamatustenkin, mutta epäilen hieman, että teiltä jäisivät kommentit vähän vähiin, jos kohtaisimme kasvotusten. Miksiköhän? Kyllähän teidänlaistenne totuuden torvien tulisi pysytä sanoa sanottavansa suoraankin. Mutta TÄTÄHÄN te tuskin koskaan pohditte Vapahtajanne edessä. Minä olen kyllä pohtinut tämänkin asian omalta puoleltani halki poikki ja pinoon.

   Poista
 10. Pyytelit joskus anteeksi, mutta jalleen jatkat entiseen tyyliin ,et nayta oppineen mitaan. Kommenteistasi huokuu jatkuva kova uho ja se kertoo pettymyksesi suuruudesta , joka on johtanut katkeruuteen , kaikenlaisten sika ja koiraesimerkkien saestyksella. Hyvasta kylvosta ei olisi seurannut huonoa hedelmaa. Sa olet yrittanyt epatoivoisesti levittaa harhaoppia ja kun se ei ole mennyt lapi, uhoot ja raivoot. Saalittavaa universalismin satoa.
  Sun tuotannosta nailla sivuilla kay ilmi, etta sa halveksut ja vahattelet raamattua ja sitten seuraavassa hetkessa siteeraat sita. Tuuliviiri tulee mieleen. Siina sa olet oikeassa , etta sulta luonnistuu kaikenlainen loanheitto ja uho myos naamatusten . Kaikessa muussa sa olet vaarassa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin, Amroy. Jopikumpi meistä pyyteli jossakin vaiheessa anteeksi käytöstään, ja se et ollut sinä.
   Sä taidat, Amroy, olla vähän yksinäinen ihminen? Toivottavasti sulle löytyisi joku, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia. Vaikka nyt sitten noita infernalistisia sadistijumala-ajatuksia, mutta pääasia, ettei sinun tarvitsisi olla niin yksin. Mutta muista: jos se, ettet sinä kykene näkemään itsessäsi mitään väärää, johtuu tuosta sadistijumalakuvastasi, silloin se sun keskustelukumppanisikin on ihan samanlainen. Kumpikaan ei pyytele toiselta anteeksi koskaan yhtikäs mitään. Ristiriitatilanteessa te molemmat länkytätte toisillenne hamaan maailman tappiin, kuinka toisen kommenteista huokuu jatkuva uho ja kuinka se kertoo pettymyksen suuruudesta, joka on johtanut katkeruuteen, ja kuinka toinen ei näytä oppineen mitään. :) Mutta meneehän se elo niinkin, eikö?

   Poista
 11. Sulla on suuria vaikeuksia kohdata polttava tarpeesi uhota . Myoskaan et pysty kohtaamaan sita, etta halveksut ja vahattelet raamattua ja sitten siteeraat sita. Universalismi oppi tekee sen ja estaa sinua myos uskomasta Jeesuksen sanoihin mita tapahtuu kuoleman jalkeen.
  Sa olet tuohduksissasi turvautunut jatkuvasti kayttamaan erittain ala arvoista kielta . Siita sun tulisi tehda parannus. Kun lukee sun vuodatuksia esim. Jupelle, ei siella nay anteeksipyyntoa royhkeasta kaytoksestasi. Jos mina olisin kayttaytynyt royhkeasti kommenteissani, olisin pyytanyt anteeksi kauan sitten.
  Sa olet yrittanyt epatoivoisesti levittaa harhaoppia ja kommenttisi kertoo , etta olet hermostunut ja sydammessasi ei ole rauhaa. Pitemman paalle se saattaa johtaa terveys ongelmiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vastaa, menenkö pahasti hutiin? Olet yksin asuva ihminen. Saatat olla työssä, mutta epäilen, ettet ole. Jos sinulla on työpaikka, se ei edellytä korkeakoulutusta. Seuraavasta en ole varma, mutta melko varma: olet sukupuoleltasi nainen. Olet joko vanhapiika tai vanhapoika. Sinusta joka tapauksessa huokuu katkeruus, joka kumpuaa yksinäisyydestä. Ehdotan, että teet rivakasti asialle jotakin, ettei katkeruutesi kumpua yli. Vaikuttaa nimittäin hivenen siltä, että alat itsekin kyllästyä jorinoihisi, koska sinun tulee plarata edellisiä ketjuja saadaksesi jostakin jotakin uutta sanottavaa. Ja jos katkeroituneelta mäkättäjältä loppuu sanottava, kuinka hän pääsee enää purkamaan katkeruuttaan? Elät jo aika reunalla, Amroy, keksi jotakin uutta elämääsi.

   Poista
  2. Hei Amroy. Snobbaileva korkeakoulutus-heitto on metafora sinun helvettiopillesi, jonka mukaan vain harvat ja valitut pääsevät taivaaseen ja sinä - oi niin suunnattoman nöyrä ja Raamatulle avoin ja rehellinen sinä - tietenkin noiden harvojen joukossa.
   Ja jos minä olen sinun mielestäsi matkalla helvettiin, eikö sinulle riitä se, että sinun hirviöjumalasi tulee aikanaan tuomitsemaan minut "oikeudenmukaisesti"? Onko sinun pääsi niin täynnä keltaista nestettä, että sinun jumalasi vanhurskas tuomio ei sinulle minun tapauksessani riitä, vaan sinun itsesikin täytyy saada länkyttää helvetinkatkuista sontaasi länkyttämästä päästyäsi? Jospa vain tyytyisit hekumoitsemaan ajatuksella siitä, että kyllä minä aikanani tulen joutumaan helvettiin, niin ei tuo yksinäisyys painaisi niin raskaana harteillasi. Vai oletko sinä kenties NIIN sadismiin taipuvainen mieleltäsi, että pelkkä hekumoitseminen ei riitä, vaan sinun pitää päästä tällaisille foorumeille vielä sanallisesti ihmisiä pelottelemaan ja tuomitsemaan?
   Ja onhan se, Amroy, aivan saatanallista minun puoleltani julistaa, että niin paljon kuin minä sinun kommenttejasi inhoan ja halveksinkin, minä en hetkeäkään epäile, ettetkö sinä tule olemaan kerran autuudessa yhdessä kaikkien muiden kanssa. On toki paljon, paljon törkeämpää käyttää "karkeaa kieltä" julistaessaan kaikkien pelastumista kuin pelotella ihmisiä olemattomalla helvetillä.

   Poista
  3. Ennen parannuksen tekoa sinun pitaisi ensin pystya kohtaamaan asiat. Valitsit kuitenkin peloissasi lahtea seikkailemaan kauas aiheesta. On monta tapaa menna karkuun ja tuo on yksi niista.
   Siina asiassa sina olit oikeassa, etta sinulta luontuu kaikenlaisen loan heitto ja sikajuttujen kanssa uhoaminen. Kaikessa muussa sina olit pahasti vaarassa. Niin siina kay kun turvautuu luulotteluun.
   Universalismi on saattanut sinut suuttuneeseen tilaan ja hedelmat ovat sen mukaiset.
   Kaikesta nakee , etta harhaoppi ei ole tehnyt hyvaa mielenterveydellesi .

   Poista
  4. Kaikesta väistelemisestäsi näkee, että kuvaukseni sinusta osui ilmeisesti aika oikeaan.

   Poista
 12. Graceland, taisi osua taas arkaan kohtaan, pillastumisesi kertoo sen. Tassa on malliesimerkki harhaoppisi hedelmasta , johon liittyy erottamattomana osana ulostetason jutut. Se ei ole terveellista sinun olla jatkuvasti suuttuneessa tilassa ja vessajutut eivat tuo siihen lievitysta, vaikka niin naytat luulevan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nyt ei auta muuta kuin matkia sinua eli toistaa itseään:
   Olet yksin asuva ihminen, etkö olekin?. Saatat olla työssä, mutta epäilen, ettet ole. Jos sinulla on työpaikka, se ei edellytä korkeakoulutusta.
   Seuraavasta en ole varma, mutta melko varma: olet sukupuoleltasi nainen. Olet joko vanhapiika tai vanhapoika.
   Sinusta joka tapauksessa huokuu katkeruus, joka kumpuaa yksinäisyydestä. Ehdotan, että teet rivakasti asialle jotakin, ettei katkeruutesi kumpua yli. Ja jos katkeroituneelta mäkättäjältä loppuu sanottava, kuinka hän pääsee enää purkamaan katkeruuttaan? Elät jo aika reunalla, Amroy, keksi jotakin uutta elämääsi.

   Poista
  2. Kaikesta nakee, etta harhaoppi ei ole tehnyt hyvaa mielenterveydellesi.

   Poista
  3. Oman oppisi mukaan tuomitsit itsesi juuri helvettiin.

   Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: ’Sinä tyhjänpäiväinen’, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. Matteus 5:21, 22, käännös 1938.

   Etkä tule tuosta kahleestasi pääsemään, ennen kuin sovit minun kanssani.
   Katsopa kun minä en sinua tilille tuosta vaadi, mutta sanon vain tämän: jollet aio väheksyä ja halveksua Raamattuasi, olet lirissä. Koeta pärjätä.

   Poista
  4. Sinulla ei ole varaa neuvoa ketaan ja kehoituksiasi en todellakaan voi ottaa vakavasti, koska ne perustuu harhaoppiin, joka on vienyt sinut tuohduksissasi kaikenlaisten ulosteiden tasolle.
   En tieda mita olet kylvanyt ,mutta siita olen varma, etta se ei ole hyvaa..

   Poista

 13. Eipä kannattaisi mitään tälle foorumille kommentoida, mutta COVID-19 ajan kunniaksi sen teen !

  1) Patrick kirjoittaa tässä blogikirjoituksessaan todella hienosti Jumalan valmistamasta pelastuksesta Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa; se on todella Pääsisäisen lahja, jonka esikuva VT’ssa on israelilaisten exodus.

  2) Graceland’n edustama ”kristillinen universalismi” ja useiden vastaväittelijöiden (viimeaikoina amroy) edustama ”kristillinen lakihenkisyys” ottavat debatissa mittaa toisistaan sanan säilällä, ja sisältö on taasen ajautunut kauas Patrickin kirjoitusten tasapainoisesta esityksestä.

  3) Ratkaisu tähän kiistaan on nöyrtyminen Jumalan edessä. Jumalan pyhyys on meille ihmisille käsittämätöntä ja paradoksaalista. Gracelandin esiintuoma täydellinen sovitus ja pelastuneen ihmisen varmuus ja täydellisyys Kristuksessa on aivan Raamatullista faktaa, jonka Paavali eri kirjeissään tuo selkeästi esiin. Mutta Paavalille tämä paradoksaalisuus ei tuonut mitään ongelmaa, mistä Kolossalaiskirjeen 3.luku on hieno vahvistus: Kristityille, jotka ovat jo kuolleet Kristuksessa, Paavali kehottaa (jae 5) ’Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne , , . Tahi jos tarkastelemme apostoli Johannesta, niin hän opettaa meidän olevan poissa totuudesta, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä (1.Joh. 1:8) tai ettemme ole syntiä tehneet , mutta hieman myöhemmin hän julistaa, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä (1.Joh. 3:9). Tällaisen paradoksin edessä on mitä viisainta nöyrtyä eikä kikkailla oman tulkintansa hengellisellä erinomaisuudella. Pietari ja Jaakob menevät suoraan asian ytimeen: Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon (1.Piet. 5:5 & Jaak. 4:6). Teologisilla käsitteillä voisi tämän ilmaista siten, että sovitus on täydellisesti Jumalan puolelta järjestetty kaikkein kurjimmalle ja viheliäisimmällekin ihmiselle, mutta pyhitys eli itsensä kieltäminen on kristityn etuoikeus, ei vaatimus. Pyhityksen eli Jeesuksen seuraamisen ansiosta opimme tuntemaan Jumalaa syvällisemmin, mutta meidän kelpaamistamme Jumalan yhteyteen ei meidän pyhityselämämme määrä eikä laatu ratkaise eikä siihen mitenkään vaikuta.

  (jatkuu)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. jatkoa . .

   4) Jeesus aikanaan läksytti kovin fariseuksia Jumalan luonteen huonosta tuntemisesta. Vertauksessaan tuhlaajapojasta (Luuk. 15:11-32) tämä hunsvotti nuorempi veli kaiken tuhlattuaan, mutta nöyrryttyään tulemaan kaiken menettäneenä takaisin isänsä tykö, onkin vertauksen sankari, eikä tämä nuhteeton lakihenkinen vanhempi veli. Jeesuksen vertauksessa rikkaasta miehestä ja hänen hienon talonsa edessä makaavasta kerjäläisestä (Luuk. 16:19-31) tällä rikkaalla ei ole edes nimeä, mutta kurja, paiseita täynnä oleva Lasarus nouseekin tämän vertauksen sankariksi päätyen Aabrahamin helmaan; jo Jobin kirjassa luvataan Jumalan pelastavan kurjan tämän kurjuuden kautta (Job 36:15). Jeesuksen vertauksessa kahdesta pyhäkköön rukoilemaan menevästä miehestä (Luuk. 18:10-14) sankariksi ei nousekaan nuhteeton ja omaan moraaliseen elämäänsä tyytyväinen fariseus, vaan Rooman valtakunnan palveluksessa oleva ihmisten silmissä halveksittu virkamies, joka ei juuri porstuaa pitemmälle pyhäkön sisään mennyt, vaan synnintunnossaan ja hädissään pyysi Jumalaa olemaan hänelle armollinen.

   5) Nykyinen kristinuskosta ja Raamatusta vieraantunut länsimainen yhteiskunta ei ymmärrä ihmisen syntiinlankeemusta eikä synnin käsitettä. Eikä sitä useat kristillisen seurakuntien jäsenetkään kovin hyvin ole sisäistäneet. Roomalaiskirjeen luennot Luther aloitti aikanaan sanomalla: ”Ei ole niin, että Jumalan edessä tullaan vanhurskaaksi (Jumalalle kelvolliseksi) tekemällä hyveellisiä tekoja, vaan vanhurskaaksi tehty tekee vanhurskaita (Jumalalle mieluisia) tekoja”. Eikä ole niin, että ihmisestä tulee syntinen, kun hän tekee paheellisia tekoja, vaan syntiin langennut ihminen (Adamilta perisynnin taudin saanut) tekee pahoja tekoja. Raamatullinen opetus synnin taudista ihmisen sielussa ja ruumiissa (oikein ymmärretty perisynti, krooninen viheliäisyys) jokaisessa Aadamin ja Eevan jälkeläisessä löytyy mm. seuraavista raamatunkohdista: Room. 5:12, 18-19; Ps. 51:7; 1.Moos 8:21; Job. 14:4; Jer 17:9; Room. 3:9-12, 23 ; Saarn. 7:21; 1.Kun 8:46; Matt 15:19, 1.Piet. 3:21. Kun kristitty jatkaa maallista elämäänsä pyhityksen tiellä, niin hän on ”Simul sanctus et misellus” (Samanaikaisesti pyhä ja viheliäinen). Hänen sisimmässään on yhä viheliäisyys, mutta myös Pyhän Hengen osallisuus. Kristityn pyhityselämä on ”ristin kantamista”, minäItselle kuolemista, Hengen ravinnon nauttimista (Jumalan sana, rukous, palvelutyö seurakunnassa ja lähimmäisten keskuudessa yms.), MUTTA ne eivät ole lain tekoja/pisteiden keräämistä Jumalaa varten, vaan etuoikeus kuuliaisuuteen, jonka kautta opimme tuntemaan Jumalaa syvällisemmin. Parhaiten tässä onnistutaan, kun ollaan hiljaa Mestarien jalkojen juuressa ja luotetaan Kristuksen kaikkiriittävyyteen ja kohdistetaan jokapäiväinen maallinen elämämme viheliäisestä itsestämme Hänen armoonsa, Agape-rakkauteensa, pyhyyteensä ja kirkkauteensa. Aina löytyy joku lähimmäinen, jolla menee vielä huonommin kuin meillä; tätä kurjaa lähimmäistä meillä kristittyinä on etuoikeus auttaa ja palvella.

   Poista
 14. Hei Jury, se paradoksi on selvemmin tuotu esiin englannin kielisessa kaannoksessa.
  No one who abides in Him , practices sin ( deribelately, knowingly, habitually )
  No one who HABITUALLY SINS has seen Him or known Him.
  Uudesti syntynyt ihminen ei ole enaa synnin orja, niinkuin suruton ihminen.
  Mainitsemastasi lakihenkisyydesta olen eri mielta, muuten hyva kommentti.

  VastaaPoista
 15. 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle:
  ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun
  taivaallisen Isäni tahdon. Jes. 26:10; Hoos. 8:2; Jaak. 1:22
  22. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun
  nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’
  23. Silloin minä vastaan heille: ’Minä
  en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää
  pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’” Ps. 6:9; Matt. 25:12,41; Luuk. ­13:25–27

  VastaaPoista
 16. 11. Minä sanon teille: monet tulevat
  idästä ja lännestä ja asettuvat aterialle
  Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa
  taivasten valtakunnassa. Mal. 1:11;
  Luuk. 13:28,29; Ef. 3:6
  12. Mutta valtakunnan lapset heitetään uloimpaan pimeyteen. Siellä on
  oleva itku ja hammasten kiristys.”
  Matt. 13:42,50,21:43,22:13

  VastaaPoista
 17. 15. Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Matt. 28:19; Kol. 1:23
  16. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Joh. 3:18,36;
  Ap. t. ­2:37–41; Room. 1:16

  VastaaPoista
 18. 34. ”Pitäkää varanne, ettei päihtymys
  ja juopottelu eivätkä maalliset murheet
  raskauta teidän sydäntänne, niin että
  se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta Room. 13:13; Ef. 5:18; 1. Tess. 5:2,6
  35. niin kuin ansa. Se päivä näet
  saavuttaa kaikki, jotka maan kamaralla
  asuvat. Jes. ­24:17–20; 2. Piet. 3:10,11
  36. Valvokaa siis kaiken aikaa ja
  rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta
  kaikkea sitä, mikä on tapahtuva, ja seisoa Ihmisen Pojan edessä.”
  Mark. 13:33; Luuk. 12:40

  VastaaPoista
 19. 16. LUKU
  1. ”Tämän minä olen puhunut teille,
  ettette loukkaantuisi minuun.
  2. Teidät erotetaan synagogasta, ja
  tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa
  jonkun teistä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Matt. 24:9;
  Mark. 13:9; Luuk. 21:12
  3. Sen he tekevät teille, koska eivät
  tunne Isää eivätkä minua. 1. Kor. 2:8

  VastaaPoista
 20. 9. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen
  kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein, Matt. 24:24; Joh. 8:44; Ilm. 13:13
  10. kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska
  he eivät ottaneet vastaan rakkautta
  totuuteen voidakseen pelastua.
  2. Kor. 4:3; 2. Tim. 4:4
  11. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen,
  12. jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka
  eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat
  mieltyneet vääryyteen.

  VastaaPoista
 21. 14. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämän
  puuhun ja että he pääsisivät porteista
  sisälle kaupunkiin. 1. Moos. 3:22; Ilm. 2:7,7:14
  15. Ulkopuolella ovat koirat ja noidat,
  haureelliset ja murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja
  noudattavat valhetta. 1. Kor. 6:9,10; Gal. 5:19,20; Ef. 5:5; Ilm. 21:8
  16. Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelini todistamaan teille tästä seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa
  ja hänen sukuaan, se kirkas aamutähti.” 4. Moos. 24:17; Jes. 11:1,10; Room. 1:3;
  Ilm. 5:5
  17. Henki ja morsian sanovat: ”Tule!”
  Joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka
  janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä. Jes. 55:1;
  Joh. 7:37; Ilm. 21:2,6,9

  VastaaPoista
 22. Nama lainaukset Raamatusta (Raamattu Kansalle -kaannos, 1999 / 2012) osoittavat etta esim. Gracelandin edustama nk. kristillinen universalismi on eparaamatullinen harhaoppi. Rukoilkaamme, etta esim. Graceland luopuu siita kun armon aikaa hanellakin viela on. Jumala ei ole skitsofreninen! Han on seka armahtava etta vanhurskas tuomari, seka rakastava etta syntia ja sielunvihollista vihaava, seka karsivallinen etta kiivas jne. Miksi? Koska Han on taydellinen! Siunattua, rohkaisevaa, turvallista ja tervetta toukokuun jatkoa seka kesan odotusta teille kaikille!

  VastaaPoista
 23. Miika, hyvat kommentit. Tuli myos mieleen , onko Asko ja Pentti Tynjala sukua sinulle.

  VastaaPoista
 24. Minuun Gracelandin opit vetoavat. Meillä maan matosilla ei ole antaa mitään suurelle Jumalalle. Vain se työ, mitä Hän on meissä tehnyt. Dogmit eivät vie meitä Jumalan luo ja vain Hän voi meidät johdattaa kotiin. Pohjimmiltaan tässä on kyse pienen ihmisen palavasta halusta ymmärtää Jumalaa. Ei, me emme ikinä pysty siihen, hyvät ystävät.
  Minä olen varma taivaspaikastani, eikä se edelleenkään ole minulta pois vaikka te kaikki muutkin olisitte siellä. Ja siellähän te olettekin, jos kotiinkutsu on ennen allekirjoittanutta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ville, sa et ehka ole selvilla universalimi opista. Sen mukaan kaikki pelastuu lopussa, mukaan lukien Hitler ja jopa paholainen pelastuu. Raamattu ei anna mitaan tukea sellaiselle kristinuskon vastaiselle opille. Ville kannattaa tutkia asiat, ettei vahingossa
   komppaa harhaoppia.

   Poista
  2. Mistäs sinä tiedät, tuliko Hitler uskoon loppumetreillä vai ei?

   Poista
  3. oliz, sita me ei tiedeta , mutta se me tiedetaan, etta universalismi on harhaoppi , jonka mukaan kaikki pelastuu lopussa , paholainenkin. Sina puhut loppumetreista, universalismi taas vaittaa, etta ihminen pelastuu kuoleman jalkeen ja kaikki ihmiset paatyy taivaaseen. Raamattu ei anna mitaan tukea universalistien keksimalle opille.

   Poista
 25. Jeesuksen sanat ovat niin yksinkertaisia ja selkeitä että lapsikin voi ymmärtää ne ja iloita niistä!

  VastaaPoista
 26. Hola amigos!
  Tarjoan seuraavanlaisen ajatusleikin tai -kokeen:

  Jos Raamatussa lukisi
  "Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan tuhoamaan maailman",

  uskoisitko, että kaikki tuhoutuisivat?

  Jos Raamatussa lukisi
  "Sillä siksi me vaikeroimme ja masennumme, että olemme menettäneet toivomme elävään Jumalaan, joka on KAIKKIEN ihmisten tuhoaja, varsinkin niiden, jotka eivät usko",

  uskoisitko, että kaikki tuhoutuisivat?

  Jos Raamatussa lukisi
  "Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen itseään kohtaan, sillä hän ei tahdo, että KUKAAN pelastuu, vaan että KAIKKI joutuvat kadotukseen",

  uskoisitko, että kaikki tuhoutuisivat?

  Jos Raamatussa lukisi
  "Sillä Jumalan pyhyys on ilmestynyt kadotukseksi KAIKILLE ihmisille. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen vanhurskauden teko koitui KAIKILLE ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi, yhden ihmisen lankeemus on koituva KAIKILLE ihmisille kadotukseksi",

  uskoisitko, että kaikki tuhoutuisivat?

  Jos Raamatussa lukisi
  "Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan pelastamaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa tuhoutuisi",

  uskoisitko, että kaikki tuhoutuisivat?

  Jos Raamatussa lukisi
  "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman viattomuuden",

  uskoisitko, että kaikki tuhoutuisivat?

  Jos Raamatussa lukisi
  "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sai aikaan välirikon maailman kanssa ja alkoi pitää kirjaa heidän rikkomuksistaan",

  uskoisitko, että kaikki tuhoutuisivat?

  Siis siitäkin huolimatta, että Tuhoaja-Jeesus uhkaisi syntejään katuvia ja Jumalan hyvyyteen uskovia Taivaaseen joutumisella?

  Epäilenpä, että yllä olevat jakeet nujertaisivat muutaman "taivas-jakeet" ja saisivat lukijan tulkitsemaan ne pelkäksi Tuhoaja-Jeesuksen pahennuksen ja inhon ilmauksiksi. Miksi? Siksi, että Tuhoaja-Jeesus kyllä onnistuisi koko maailman tuhoamaan, koska sitä varten Hänet maailmaan lähetettiin. Tuhoaja-Jeesuksen OLEMUS on niin kertakaikkisen TUHOAVA, että Hän kyllä haluaisi ja osaisi tehdä selvää koko konkkaronkasta.

  Miksiköhän tämä logiikka murenee, kun sen (ja nuo yllä olevat raamatunjakeet) kääntää "oikein päin"?

  Vastaan kysymykseen itse: siksi, että helvettiin uskovien Jeesuksessa ja Jumalassa on roima ripaus Tuhoaja-Jeesusta ja -Jumalaa.

  Kun ihmisen Kristus- ja Jumala-kuva ja -käsitys on sekasotku rakastavaa ja tuhoavaa Kristusta ja Jumalaa, silloin on mahdollista uskoa helvetin olemassaoloon. Silloin on myöskin mahdollista puolustaa tuollaista sekasotkua - koska siihen USKOO;.
  Jos uskoo tuollaisen mielipuolen ja kaksikasvoisen Jumalan olemassaoloon, silloin on ilman muuta puolustettava raamatullisin sananparsin tulaista Jumalaa, koska eihän, hyvä tavaton, JUMALA voi olla väärässä! Ja onhan tuuollaista mmielipuuolta puolustettava jo siksikin, ettei vain itse joutuisi Hänen tuhoavan ("vanhurskaan", "pyhän"") katseensa ja helvetin uhan alle!!!

  Helvettiuskovaisten ihmisten usko ja sekä se, kuinka he tuota uskoaan puolustavat, on oikeastaan tavattoman hieno ja selkeä demonstraatio siitä, mitä uskonnollinen/hengellinen Tukholman syndrooma on kaikkein patologisimmillaan. Kun tuohon syndroomaan lisää vielä ilkeän näivettyneen asenteen, helvettiuskoinen voi Jeesuksen varoituksen sanoista piittaamatta asettaa toisen "vastapuolen" mielenterveyden kyseenalaiseksi, sillä onhan selvää että tämä uskonsoturi saa itse rikkoa sääntöjä, koska hänhän on oikealla asialla. Ja niin hän on tällä toimintatavallaan tullut tehneeksi itsestään muslimin ja kristityn sekasikiön, joka palvelee Jeesuksen ja Muhammedin sekasikiötä.

  VastaaPoista
 27. Jotkut ovat kiintyneet ilmaukseen "Raamatun kokonaisilmoitus". Heidän rakkaussuhteensa kyseiseen ilmaukseen on syvä ja vakaa. Sitä eivät maalaisjärjen, logiikan, pätevän argumentoinnin säännöt eivätkä raamatunjakeiden alkuperäiset merkitykset horjuta.
  "Raamatun kokonaisilmoitusta" voisi luonnehtia ikään kuin valkoiseksi ratsuksi, jonka selässä siitä paasaavat ratsastavat kaikkialle, missä raamattukeskustelua käydään.
  Missä tahansa he huomaavat kommentin, joka on heidän näkökannastaan poikkeava, he karauttavat paikalle ja kajauttavat näppikseltään ilmoille pyöreänpullean ääliöjulistuksen: "Ethän sinä noin voi sanoa! MINÄ olen tässä oikeassa, koska 'Raamatun kokonaisilmoitus' - -"
  Ja ajattelevat : "MINÄ saan käyttää tätä ilmausta, sinä et saa, koska MINÄ ratsastin tällä ratsulla EKANA etkä SINÄ!"
  Tämä "ensisivallus" suo heille keskustelussa jonkinlaisen etulyöntiaseman - käyttiväthän he ilmausta, hyvä tavaton, ENSIMMÄISENÄ! Nyt he voivat julistaa kaiken oman oppinsa vastaisen "Raamatun kokonaisilmoituksen" vastaiseksi; se, mikä on ristiriidassa HEIDÄN VÄITTEIDENSÄ KANSSA, on nyt ristiidassa "Raamatun kokonaisilmoituksen" kanssa!
  Mielikuvitusratsunse sellässä heille ei ole ehtinyt muodostua kykyä reflektoivaan aivotoimintaan. He EIVÄT KYKENE muodostamaan ajatusta: "Jos asetan toisten ihmisten näkökantojen oikeellisuudelle jotkin kriteerit, omien näkökantojeni on täytettävä nuo samat kriteerit."
  Kun he kritisoivat kristillistä universalismia siitä, että se rikkoo "Raamatun kokonaisilmoituksen" olemalla ristiriidassa helvetistä ja kadotuksesta kertovien jakeiden kanssa, heidän on mahdotonta muodostaa ajatusta: "Tämän saman kriteerin on pädettävä myös minuun helvettioppiini." Jos he kykenisivät muodostamaan tuon ajatuksen - MIHIN HE EIVÄT SIIS KYKENE - he joutuisivat uskaltamaan ajattelemaan:
  "Ylin kriteeri on siis RISTIRIIDATON Raamatun tulkinta. Itse lähden liikkeelle pitämällä helvetti- ja kadotusjakeita ehdottomasti tosina. Silloin jakeisiin, jotka vaikuttaisivat puhuvan kaikkien pelastuksesta, liittyy väistämättä aina jokin rajoite tai ehto. Ne eivät tarkoita sitä, mitä niissä näyttää lukevan. Tällä tavoin Raamatun ristiriidattomuus on ja pysyy.
  Mutta hetkinen. Entä jos olisin alun perin ajatellut tämän asian toisin päin? Jos olisinkin ottanut lähtökohdakseni kaikkien pelastumista julistavat jakeet - joita näköjään löytyy Raamatusta tusinoittain - ja pitänyt NIITÄ ehdottomasti tosina? Silloin joutuisin toteamaan helvettijakeista samoin kuin totesin yllä universalistisista jakeista - että ne eivät tarkoita sitä, mitä niissä näyttäisi lukevan. Myös TÄSSÄ tapauksessa 'Raamatun kokonaisilmoituksen' ristiridattomuuus säilyy. Olen nyt soveltanut molempiin lähestymistapoihin YHTÄ JA SAMAA KRITEERIÄ.
  Siksipä en koskaan enää voi länkyttää kristitylle universalistille 'Raamatun kokonaisilmoitus'-länkytystäni, koska hänen oppinsa täyttää tuon ristiriidattomuuden vaatimuksen täysin samalla tavoin ja samoin perustein kuin minun helvettioppinikin. Hänen lähtökohtansa on eri kuin minun, mutta tässä ei ole nyt kyse lähtökohdasta, vaan ristiriidattomuudesta. Minulla ei ole minkäänlaisia Raamatun SISÄISIÄ perusteita pitää helvettijakeitani hänen universalistijakeitaan parempina - molemmat kun löytyvät Raamatusta. Minä vain aikoinani valitsin helvettijakeet lähtökohdakseni ja hän puolestaan universalistiset jakeensa. Lopputulema on molemmilla eri, mutta 'Raamatun kokonaisilmoituksen' ristiriidattomuus säilyy molemmissa tapauksissa.
  Niinpä en aio tästä lähtien enää koskaan vedota kuin mikäkin aasi 'Raamatun kokonaisilmoitukseeen', koska universalistien oppi täyttää ristiriidattomuudden vaaatimuksen täysin samoin kriteerein kuin minun helvettioppinikin."
  MUTTA KOROSTAN: nämä raamattufariseukset ovat mädättäneet aivonsa sen verran pahasti, että yllä olevan luettuaan mitään siitä ei tarttunut heidän ymmärrykseensä. Sama loputon mielipuolinen länkytys vain jatkuu, valitettavasti.

  VastaaPoista
 28. Ihmiset ajattelevat, että pelastuskysymyksen ratkaisu löytyy Raamatusta, "oikeanlaisesta" raamatuntulkinnasta. Raamattua on toisin sanoen osattava tulkita riittävän oikein, jotta voi saavuttaa varmuuden omasta pelastumisestaan. Jossakin kohtaa raamatuntulkinnassa on ilmeisesti sitten se kohta, jossa tulkinta ei ole enää riittävän oikeanlaista, ja jonka kohdan väärään suuntaan ylitettyään voi "menettää pelastuksensa".
  Mitä tällaiseen umpifarisealaiseen ihmis-, jumala- ja maailmankuvaan voi sanoa? Ei oikein mitään. Muuta kuin sen, että tuollaisen ihmisen mielessä Raamattu on ottanut Ylimpänä Auktoriteettina ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen paikan. Tuollainen ihminen kuvittelee, että hän ikään kuin saavuttaa Jeesuksen mielisuosion ja pysyttää sitä omalla "raamatullisuudellaan" (jolla hän ilmeisesti osoittaa mielestään "uskollisuuttaan" JEESUSTA kohtaan, kun tosiasiassa hän osoittaa sillä uskollisuutta pelkästään sitä KÄSITYSTÄÄN kohtaan, jonka mukaan Raamattu on Ylin Auktoriteetti. Hän palvoo itse luomaansa AJATUSTA, johon hän vimmaisesti uskoo. Epäjumalanpalvelusoravanpyörä on täydellinen.)
  Tällaisen raamatunpalvonnan tajuaisi, jos kyseinen ihminen väittäisi Jeesuksen kuolleen ja kuopatun. Silloinhan mitään muuta lähdettä Jeesuksen henkilöön ja olemukseen ei olisi kuin tosiaan Raamattu ja pari katkelmaa antiikin ajan historiankirjoista. Jos me haluamme tietoa esim. Urho Kekkosesta, meidän on luettava luotettavia kekkoslähteitä; muuta meillä ei ole. Raamatunpalvojat ajattelevat tismalleen samoin Jeesuksesta Kristuksesta, VAIKKA VÄITTÄVÄT HÄNEN NOUSSEEN YLÖS. Heidän ajattelunsa on täysin nurinkurista.
  Jos ihminen väittää uskovansa Kristuksen ylösnousemukseen, silloin Jeesuksen Kristuksen ITSENSÄ tulee olla hänen Ylin Auktoriteettinsa. Miksi? No tietenkin siksi, että ylösnoussut Herra Jeesus on ihkaelävä eikä kuollut. Jos menisin Kimi Räikkösen elämäkerta kourassani selittämään Kimille, kuka ja millainen hän ON, ja että Kimi-tuntemuksessani Ylimpänä Auktoriteetttina täytyy ilman muuta olla Hotakaisen kirjoittama elämäkerta, voisi käydä niin, ettei Kimillä olisi minulle paljon sanottavaa. Voisin saada jopa potkun persauksiini. Mutta jos menen Kimin luokse uteliaalla mielellä kysymään, kuka ja millainen hän on, silloin Hotakaisen teoskin voi saada lisävaloa; silloin siinä esitetyt asiat asettuvat niille kuuluvaan perspektiiviin ja tärkeysjärjestykseen, kun Kimi itse valottaa niiden taustoja.
  Helvettiuskovat ovat ITSE TYKÖNÄNSÄ päättäneet, että Jeesuksen Kristuksen on oltava "vanhurskas" tuhoaja-Jeesus, koska he ovat jonakin elämänsä hetkenä PÄÄTTÄNEET, että kun Jeesus puhuu Hinnomin laaksosta (joka on suomennettu helvetiksi) ja aikakausiin sidotusta ojennuksesta (joka on suomennetttu iankaikkiseksi rangaistukseksi), Hänen on oltava sellainen ja sillä siisti. Mikään Uuden testamentin vihje, joka antaisi ymmärtää toisin, ei päde eikä pidä paikkaansa, koska mieli on jo lukossa. Jeesus-kuva on lukkoon lyöty, eikä se muutu kirveelläkään. Tuollainen ihminen on kuin Hotakaisen kirjan lukenut henkilö, joka kävelee Räikkösen luo ja sutkauttaa: "Sinähän se varsinainen juoppo-huoripukki olet!" kuvitellen osuneensa Räikkös-kuvauksessaan asian ytimeen - kuvailleensa Kimin persoonan pysyvimpiä ja muuttumattomimpia ominaisuuksa.
  Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos Jeesus ei tuhonnut ainoatakaan ihmistä elämänsä päivinä, vaan ANTOI HENKENSÄ MEIDÄN EDESTÄMME OTTAEN POIS KOKO MAAILMAN SYNNIN, hän ei tule tuhoamaan ketään vastaisuudessakaan, koska silloin hän kääntyisi omaa luontoaan JA TEKOAAN vastaan - hän tuhoaisi jotakin, jonka SYNNIN HÄN ITSE RISTINKUOLEMALLAAN POISTI.

  Koska Jeesus Kristus on sulaa rakkautta, eikä Hänen olemuksessaan ole MITÄÄN tuhavaa, silloin kaikki apokalyptiset kuvaukset Raamatussa pahan tuhoamisesta viittaavat siihen, että Jeesus on kerran tuhoava kaiken synnin ja synnin vaikutukset ihmisistä tuhoamatta ihmisiä itsejään; tuli on tästä yksi kielikuva. TÄTÄ on Jumalan ihmisrakkaus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eli jokainen "helvettijae" on kumottavissa Jeesuksen Kristuksen ja Isän Jumalan olemuksella; helvettijakeissa ei puhuta helvetistä rangaistuksen paikkana vaan puhdistuksen paikkana, jossa kaikki synti ja siitä aiheutunut karsitaan ja puhdistetaan ihmisestä pois. Muuta mahdollisuutta ei ole, koska Jumala on rakkaus, ja rakkaus, joka ei puhdista synnin spitaalista kärsivää - olipa hän sitten Hitler tai minä tai Amroy - ei ole mikään rakkaus.

   Poista
 29. Miika Tynjala, hyvat kommentit. Toivottavasti kirjoitat toistekkin.

  VastaaPoista
 30. Universalismi on jo lahtokohtaisesti vaarin , koska se perustuu ihmisen jarkeilyyn Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Se yritetaan sitten sovittaa raamattuun ja siita seuraa etta monet raamatunjakeet universalismi joutuu vaaristamaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Helvettiusko on väärin siksi, että se tekee Jeesuksesta Kristuksesta Muhammedin kaksoisveljen ja Jeesuksen Kristuksen Isästä Allahin velipuolen. Helvettiuskoisten usko ei perusolemukseltaan poikkea muslimien uskosta. Molemmat kutsuvat Jumalaansa armolliseksi ja molemmat ovat vakuuttuneita siitä, että vääräuskoisia rangaistaan iankaikkisella helvetillä. Jos jostakin opista huokuu ihmismielen järkeilyyn perustuva tulkinta Jumalan "oikeudenmukaisuudesta", niin se on helvettiuskoisten kristittyjen ja näiden hengenveljien, helvettiuskoisten muslimien, oppi.

   Poista
 31. Jeesuksen opetus rikkaasta miehesta ja Lasaruksesta, kumoaa universalistien keksiman opin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei kumoa. On mielipuolista perustaa oppinsa vertauskuvalliseen kertomuksieen.

   Poista
  2. Luotan Jeesuksen opetuksiin, en ihmismielen jarkeilyyn perustuvaan oppirakennelmaan. Jeesus mainitsee Lasaruksen nimelta ja Lasaruksen ja rikkaan miehen osat vaihtuivat kuoleman jalkeen. Rikas mies olisi halunnut menna varoittamaan veljiaan , mutta sihen ei ollut enaa mahdollisuutta.
   Kommentti alkoholisoitumisestasi , josta olet maininnut joskus. Ymmarran , etta se on ollut kovaa aikaa elamassasi , hienoa etta olet paassyt kuiville.

   Poista
 32. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Seurakuntakipuilua

Elämän välipysäkillä

Perheiden rikkoja